ติดต่อเรา

888 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 1 ยูนิต 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.

ให้บริการโดยนักแปลที่มีความสามารถแปลได้ในหลายสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น วิศวกร, นักวิทยาศาสตร์, แพทย์, ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ

888 Mahatun Plaza, Ground Floor, Unit 11, Ploenjit Road, Pathumwan District, Bangkok 10330.